دیوار سبز داخلی

دیوار سبز ( Green Wall )  ، دیواری است که بخشی از آن یا تمام آن دارای پوشش گیاهی است، و بسته به شرایط ممکن است در محیط داخل یا خارج ساختمان نصب گردد. به علت قیمت بالای زمین در شهرهای بزرگ و متعاقبا هزینه بر بودن گسترش فضای سبز در سطح افقی، استفاده از این نوع دیوار به تازگی و در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. امروزه طراحی و اجرای دیوار سبز یکی از زیباکننده ترین بخش ها در طراحی داخلی منازل مسکونی ، دفاتر و فروشگاه ها گردیده است.

معماری سبز

معماری سبز یا معماری پایدار معماری است که برخاسته از مفاهیم توسعه پایدار می باشد و در پی سازگاری و هماهنگی بامحیط زیست یکی از

ادامه مطلب »

شهر سبز

انسان ذاتا موجودی طبیعت دوست و طالب زیبایی های میحطی بوده است، استفاده از گیاهان و فضای سبز در مجاورت زندگی امری با دیرینه ای

ادامه مطلب »