مجوزها و افتخارات

ثبت اختراع (ملی و pct) جدیدترین سیستم ساخت دیوار سبز با نام ” دیوار سبز تلفیقی کاربر پذیر و بهینه سازی شده ” باشماره ثبت 99551  – سال 1398
تاسیس  شرکت فن‌آور(دانش بنیان) مهرازان پارسی آرمان‌شهر و استقرار در پارک علم و فناوری فارس – سال 1399
کسب رتبه شایسته تقدیر جشنواره بین المللی اختراع و نوآوری خیام” دیوار سبز تلفیقی کاربر پذیر و بهینه سازی شده ” میدیا